Identiteitswerking

We gebruiken de letters van de naam van onze school REGENBOOG om onze identiteitsverklaring te verwoorden:


In wie we zijn, hoe we denken en wat we doen, staan volgende kernwoorden centraal:


Respect

We tonen respect voor onze leerlingen en hun context en verwachten respect terug. Hierin geven wij het goede voorbeeld.

Eerlijkheid

We zijn eerlijk tov elkaar, onze leerlingen, ouders, externe organisaties enz. We maken soms fouten, maar verontschuldigen ons daar oprecht voor en vergeven op onze beurt ook anderen die fouten maken.

Geven

We geven aan onze leerlingen alle kansen om uit te groeien tot verantwoordelijke volwassenen die hun mannetje kunnen staan in onze complexe maatschappij. Om dit te bereiken bieden we voldoende groeikansen aan en dagen we hen uit om uit hun comfortzone te treden, steeds vanuit hun individuele zorgnoden.

Engagement

We engageren ons om onze leerlingen heel veel nieuwe kansen te geven. We zien verder dan louter gedrag en gaan op zoek naar de intrinsieke mogelijkheden van elke jongere. We gaan actief op zoek naar gepaste trajecten om elke leerling zo ver mogelijk te brengen in zijn/haar totale ontwikkeling.

Naastenliefde

We zijn erop gericht om goed te zijn voor anderen en stimuleren onze leerlingen om dit voorbeeld te volgen.

Betrokkenheid

We hebben oog voor al onze leerlingen, ook voor de zwakkere. Samen met onze OV1-leerlingen beleven we de wonderen en de rust die de natuur ons biedt. We ervaren geluiden , zoeken geuren op , genieten van het lichtspel van de natuur, … Door verhalen te vertellen waarbij we verschillende prikkels aanbieden, laten we de leerlingen zich inleven in de Bijbelse verhalen.

We zijn een hecht team waarin elk teamlid zich betrokken voelt bij de andere teamleden en bij de leerlingen. We bieden een luisterend oor aan ieder die dit nodig heeft en we zoeken samen oplossingen. We kennen elkaars sterktes en zwaktes en bundelen onze krachten om er elke dag weer 100% te kunnen staan voor onze leerlingen en voor mekaar.

Ons eigen verhaal

Onze school is een veilige haven, een thuis waar leerlingen en personeelsleden zich geborgen voelen, waar ieder zichzelf kan en mag zijn. Oud-leerlingen kunnen er steeds terecht om raad te vragen of gewoon voor een babbel.

Openheid

We bekijken de leerling niet als een op zich staand individu maar stellen ons open voor zijn/haar context waaronder ouders, opvoeders, thuisbegeleiders, sportmonitors, externe hulpverleners… en gaan met hen in dialoog om maximale groeikansen te kunnen bieden aan elk van onze leerlingen.

Gebed en bezinning

We staan geregeld stil bij wat we doen, waarom we dit doen en of we het goed doen. We laten onze leerlingen kennis maken met de Bijbel, het kerkelijk jaar en andere godsdiensten. We willen onze leerlingen Jezus en de waarde van het evangelie leren kennen. We nemen de tijd om samen te vieren. De vieringen sluiten aan bij de leefwereld van de leerlingen. We hebben hierbij oog voor de verschillende niveaus van emotionele en cognitieve ontwikkeling. Daarbij willen we ook bijdragen tot een dialoogbereidheid om zo een verdraagzame manier van samenleven te bevorderen.