Medewerkers

Directie

Directeur Wendy Verheyen


TAC en preventieadviseur Koen Van der Heyden


Medewerkers OV3


Preventieadviseur Eveline Caenen

Leerlingenbegeleiders Wendy Vervloet Peter Bocken Marijke Heusdens Martine Cools


Orthopedagoge Jolien Huylebroeck

ABO Coördinator Eveline Caenen


GOK (gelijke onderwijskansen) coördinator Inne Marien Annelies Janssen

Opvoedend hulppersoneel (secretariaat) Sabina Stappaerts Veerle Van der Keilen Nadia Guns

Boekhouding An Cerstiaens


Medewerkers OV1


Coördinator Carolien Partoens 0492 14 33 69


Ergotherapeute Valerie Op de Beeck

Logopediste Ine Van Roy

Orthopedagoge Lieve Melens 0492 14 33 68

TOAH & POAH Lieve Melens

Auti coach Chris Van Gestel

Verder zijn er nog andere leerkrachten: leerkrachten voor algemene sociale vorming, praktijkleerkrachten en klasjuffen.

Overige info over de leerkrachten, coördinatoren, administratie personeel, busbegeleiders, ouderraad, paramedici & leerlingenbegeleiders kan u bekomen door contact op te nemen met de school via e-mail of telefoon.