Oude structuur

Grootkeukenmedewerker

Studiegebied: voeding

Studierichting: grootkeukenmedewerker

A. Profiel van de leerling:

De leerling leert op assistent-niveau en in teamverband opdrachten uitvoeren in de grootkeuken.

B. Vakinhouden:

- Planning en voorbereiding van de taken.

- Veiligheid en hygiënische voorzorgen: HACCP-gids.

- Voorbereiding en bereiden van gerechten:

 • De verantwoordelijke helpen bij de bereiding van de maaltijden en werken volgens zijn/haar instructies.

 • Klaarzetten van ingrediënten.

 • Aangeleerde technieken toepassen.

 • Leveringen van grondstoffen: grondstoffen behandelen volgens FIFO-systeem.

 • Bedienen van eenvoudige keukenapparaten, hanteren van messen.

 • Helpen bij de garnituren.

 • Portioneren van de bereidingen en gerechten.

 • Reinigen van materialen, onderhoud van de keuken en werken in de afwaszone.

- Zaalhulp: eenvoudige activiteiten in grootkeukens van bedrijven, zieken- en bejaardentehuizen, self-services, kantines, snackbars.

- Beroepshoudingen en verantwoordelijkheid.

HACCP: Een methode die gevolgd wordt om de veiligheid van de producten en de gezondheid van de consument te waarborgen. De wetgeving rond HACCP wordt voortdurend bijgestuurd en aangepast.

Kappersmedewerker

Studiegebied: lichaamsverzorging

Studierichting: kappersmedewerker

A. Profiel van de leerling:

De leerling leert op assistent-niveau kapperstechnieken uitvoeren.

B. Vakinhouden:

Binnen de praktijkvakken bestaat deze opleiding uit het inzicht verwerven in en het leren uitvoeren van verschillende basistechnieken voor dames en heren.

De verschillende vakonderdelen zijn:

- Brushing, Permanent, Kleuring, Snit, Hand- en Gelaatsverzorging.

- Het aanleren van de daarmee gepaard gaande kennis van:

 • Producten en materialen

 • Veiligheidsvoorschriften

 • Goede omgangsvormen

 • Gepaste taal en houding

 • Verzorgd voorkomen

In de opleidingsfase wordt vooral gewerkt op oefenhoofden.

In de kwalificatiefase moeten de leerlingen meer en meer op klanten werken tijdens de lessen salonwerk.

Winkelhulp

Studiegebied: handel

Studierichting: winkelhulp

A. Profiel van de leerling:

De leerling leert op assistent-niveau klanten bedienen en ondersteunende taken uitvoeren in kleinhandelszaken, speciaalzaken en warenhuizen.

B. Vakinhouden:

 • Zich correct uitdrukken in het Nederlands

 • Een werkmethode opvolgen.

 • In team werken.

 • Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan.

 • Persoonlijke hygiëne.

 • Afval en restproducten sorteren en verwijderen.

 • Correct met gevaarlijke stoffen omgaan.

 • Op aanwijzing de voorraad verzorgen.

 • Producten vervoeren met pallettransporteur.

 • Artikelen ontvangen en stapelen, kledij vouwen, stapelen en op maat hangen.

 • Voedingsmiddelen portioneren.

 • Klanten ontvangen, doorverwijzen en bedienen.

 • Eenvoudige verkoopstechnieken uitvoeren.

 • Artikelen omschrijven

 • Een bestelling uitvoeren, stock rapporteren.

 • Een eenvoudig verkoopsgesprek voeren.

 • Prijsetiketten afdrukken en kassawerk verrichten.

 • Op aanwijzing artiekelen aanvullen, etiketteren, beveiligen, uitscannen.

 • Zich in de computermaatschappij uit de slag trekken.

 • Onderhoud en orde van winkelruimte en magazijn.

 • Reclamestands inrichten.

Lessenrooster

Vanaf het 3de jaar krijgen de leerlingen een aantal uren les in een winkel zoals Carrefour, Delhaize, Brico, Spar. (- buitenschoolse lessen winkelhulp)


Onderhoudsassistent

Studiegebied:

Studierichting: onderhoudsassistent

A. Profiel van de leerling:

De leerling leert op assistent-niveau onderhoudswerken uitvoeren.

B. Vakinhouden:

Bouw:

 • Eenvoudig metselwerk uitvoeren.

 • Halfsteense en éénsteense muren metselen.

 • Muren voegen en hervoegen.

Hout:

 • Houtbewerkingsmachines bedienen.

 • Manuele houtbewerking.

 • Smetten, zagen, schaven, paren en afschrijven.

 • Eenvoudige houtverbindingen maken.

 • Plaatmateriaal verbindingen.

 • Lamellenverbindingen maken.

 • Verbindingen met hulpstukken maken.

Schilderen:

 • Schilderwerk

 • Behangwerk

 • Plaatsen van soepele vloerbekleding

Medewerker fastfood DUAAL