Onze klassen

ROBIJN : OV1 - Type 2 : ervaringsklas 

Robijn is een klasgroep met een grotere zorgvraag. Deze leerlingen hebben een matige tot ernstige verstandelijke beperking en hebben een beperkte zelfredzaamheid. 

De leerlingen hebben zeer uiteenlopende zorgvragen en leernoden, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel niveau. 

Sommigen zijn erg hulpbehoevend en hebben vaak één op één begeleiding nodig. 

Anderen hebben een zekere zelfstandigheid, maar hebben echter allemaal veel begeleiding en ondersteuning nodig. Al dan niet omwille van kunnen of aankunnen. 

Hier zitten leerlingen met veel behoefte aan basisveiligheid. 

SAFFIER : OV1 - Type 2 : ervaringsklas

Voor leerlingen met een matig mentale beperking met bijkomend een lager sociaal-emotioneel functioneren. 

Er gaat extra aandacht naar structuur en verheldering, er wordt individuele leerstof aangeboden. 

Er wordt veel aandacht gegeven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, om vanuit welbevinden te kunnen komen tot leren. 


Voor leerlingen die nood hebben aan rust, een individuele benadering en waarbij sociale interacties moeilijker zijn. 

KRISTAL : OV1 - Type 9 : ervaringsklas

Voor leerlingen met ASS of een vergelijkbare problematiek, waarbij ASS een sterke invloed heeft op hun algemeen functioneren. 

Er gaat extra aandacht naar structuur en verheldering, er wordt individuele leerstof aangeboden. Er wordt veel aandacht gegeven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, om vanuit welbevinden te kunnen komen tot leren. 

Toch hebben deze leerlingen soms ook cognitief meer mogelijkheden, waardoor ook hier extra uitdaging wordt geboden op hun eigen, individueel niveau. 

Voor leerlingen die nood hebben aan rust, een individuele benadering en waarbij sociale interacties moeilijker zijn. 

KORAAL : OV1 - Type 2 : leefleerklas

Leren om te leven. 

Er is aandacht voor functionele vaardigheden, attitudes en sociale vaardigheden. 

Hoewel deze jongeren in meer of mindere mate levenslang begeleiding nodig zullen hebben op alle levensdomeinen, proberen we te streven naar de hoogst mogelijke functionaliteit en zelfstandigheid om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. 

PAREL - OV1 - Type 9 : leefleerklas

Parel is een klasgroep met een grote begeleidingsnood op sociaal-emotioneel vlak. De jongeren hebben zeer uiteenlopende leernoden en zo komt het dat een verschil aan begeleiding nodig is. 

Alle leerlingen kennen een zekere mate van zelfstandigheid, maar ze hebben hierin echter allemaal begeleiding en ondersteuning nodig op maat. Er gaat extra aandacht naar structuur en verheldering

Er zal voornamelijk ingezet worden op zelfredzaamheidstraining en de voorbereiding hiervan. 

Leerlingen met een jonge leeftijd worden handelingen tot zelfredzaamheid aangeleerd, naast een cognitief aanbod op individueel niveau. 

Het doel binnen Parel is het beogen van een hogere graad van maatschappelijk functioneren en zelfstandigheid.