Onze klassen

ROBIJN : OV1 - Type 2 : Ervaringsklas (ontwikkelingsleeftijd - 2.5 jaar)

Leerlingen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking waarbij de ontwikkeling veel trager verloopt en op een lager niveau blijft.
Jongeren met een lage verstandelijke leeftijd, lage sociaalemotionele leeftijd en beperkte zelfredzaamheid.
Leerlingen met veel behoefte aan basisveiligheid, ondersteuning en begeleiding.

SAFFIER - KRISTAL : OV1 - Type 9 : Ervaringsklas

Voor leerlingen met ASS of een vergelijkbare problematiek.
Er gaat extra aandacht naar structuur en verheldering, er wordt individueel lesstof aangeboden.
Deze extra ondersteuning maakt dat deze leerlingen tot ‘leren en ontwikkelen’ kunnen komen.
Voor leerlingen die nood hebben aan rust, een individuele benadering en weinig sociale interactie.

KORAAL : OV1 - Type 2 : Leefleerklas

Leren om te leven.
Er is aandacht voor functionele vaardigheden, attitudes en sociale vaardigheden.
Hoewel deze jongeren in meer of mindere mate levenslang begeleiding nodig zullen hebben op alle levensdomeinen, proberen we te streven naar de hoogst mogelijke functionaliteit en zelfstandigheid om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.

PAREL - OV1 - Type 9 : Leefleerklas

Leren om te leven.
Er is aandacht voor functionele vaardigheden, attitudes en sociale vaardigheden.
We streven naar de hoogst mogelijke functionaliteit en zelfstandigheid.
Er gaat extra aandacht naar structuur en verheldering. Deze extra ondersteuning maakt dat deze leerlingen tot ‘leren en ontwikkelen’ kunnen komen.
Er geldt een meer individuele aanpak voor wat betreft de wijze waarop geleerd en geoefend wordt (leerstijl) en het leeraanbod (inhoud).
Bij het begin van het secundair onderwijs is er nog aandacht voor cognitieve vaardigheden, op maat van de leerling : hoe ouder de leerling, hoe functioneler het aanbod.