Ouderraad

Doel van de ouderraad:

Als ouders zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen. Maar ook de school vervult hierin een belangrijke rol.

Het schoolteam verwacht van de ouders dat zij bij het schoolgebeuren betrokken zijn en de school steunen.

De ouderraad streeft dan ook naar een goede samenwerking tussen ouders en school met als hoofddoel onze kinderen een zo aangenaam mogelijke en leerrijke schooltijd te bezorgen.

Werking van de ouderraad:

De ouderraad bestaat uit een groep gemotiveerde ouders die zich op vrijwillige basis actief inzetten om het leven op en om de school aangenamer te maken. Samen willen we een meerwaarde zijn voor de school.

Meestal zijn er 5 tot 6 vergaderingen per schooljaar.

We organiseren een aantal activiteiten (bv wafelverkoop) om de school financieel een stukje te ondersteunen.

De ouderraad denkt ook mee na over de werking van de school. Er participeert minstens 1 ouder in de schoolraad.


Laat van u horen..

Suggesties, goede ideeën, vragen, zin om lid te worden, zin om te komen helpen ?
Geef dan een seintje via de school of aan één van de leden. Of stuur het door via ons contactformulier op de website.