Stages


Stage in OV1

De stage in opleidingsvorm 1 is facultatief en kan alleen worden georganiseerd mits het schriftelijke akkoord van de ouders of de meerderjarige leerling.
Daarom worden zowel ouders als leerling heel nauw betrokken bij de voorbereiding.

Een stage:

is gericht op latere betaalde arbeid en zal dus georganiseerd worden in het normale economisch circuit of in een beschermde werkplaats.

kan vanaf de leeftijd van 16 jaar, maar de klassenraad kan op basis van de handelingsplanning beslissen om te wachten tot de leerling ouder is.

kan maximaal 30 werkdagen per schooljaar bedragen. Zo nodig kan de stage worden opgesplitst in periodes van halve dagen.

kan tot maximum 60 werkdagen per schooljaar verlengd worden.


SMT

Sociaal-maatschappelijke training is een buitenschoolse training met als doel ervaring op te doen met het oog op een zinvolle dagbesteding, begeleid werken en vrijwilligerswerk. Maar het heeft niet als doel om beroepservaring op te doen gericht op latere betaalde arbeid.

Ook bij het organiseren van SMT worden de ouders nauw betrokken. Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan de klassenraad beslissen dat SMT kan worden gevolgd en dit gedurende maximaal 30 werkdagen per schooljaar.

Ook de SMT kan, zoals de stage, opgesplitst worden in halve dagen.

De sociaal-maatschappelijke training vindt plaats in instellingen die erkend zijn voor de opname van volwassen personen met een handicap, bv.: een dagcentrum, een bezigheidshome...

De sociaal-maatschappelijke training kan ook de vorm aannemen van begeleid werken, vrijwilligerswerk...