Stages

Bedrijfsstages 0V3


In de kwalificatiefase wordt er stage ingericht met als doel de leerlingen werkervaring te laten opdoen in een arbeidsmilieu aansluitend aan hun opleiding.

De stageduur in het 4de jaar bedraagt 3 weken en heeft plaats in mei - juni.

De stageduur in het 5de jaar bedraagt tweemaal 3 weken:

  • De eerste periode in februari - maart

  • De tweede periode in mei - juni.

Voor elke opleiding zowel voor het 4de als voor het 5de jaar duidt de school een stagebegeleider aan.

Tijdens de maand september is er een info avond voor de ouders en de stageleerlingen.


Stageleerlingen nemen zelf contact op met een kandidaat-stagebedrijf. Stagebegeleiders gaan na of het bedrijf geschikt is en stellen in samenspraak met de stagementor een stageplan op.

Stagebegeleiders brengen meermaals een bezoek aan de stagebedrijven om het verloop van de stage te bespreken en eventueel het stageplan bij te sturen.

De stage is een wezenlijk onderdeel van de opleiding en wordt in die optiek bij de overgang en de deliberatie beoordeeld.