ABO 

ESF-project

ABO (Alternerende Beroepsopleiding)Dankzij het ESF (Europees Sociaal Fonds) kunnen wij ook de alternerende beroepsopleiding (ABO) aanbieden. 

Dit is voor leerlingen die hun getuigschrift of attest met verworven bekwaamheden behaald hebben en nog geen zicht hebben op werk of zich nog niet sterk genoeg voelen om te gaan werken. Voor de leerlingen met een attest verworven bekwaamheden zal de klassenraad oordelen of deze opleiding voor deze leerlingen kan bijdragen tot een verhoogde tewerkstellingskans en zoniet, welke stappen dan beter zouden zijn.

De leerlingen die in aanmerking komen, kunnen dan een éénjarige opleiding volgen in de vorm van afwisselend leren en werken. Ze gaan drie dagen per week werken bij een bedrijf en krijgen twee dagen vorming op school, zowel algemene vorming als beroepsgerichte vorming. Tijdens de praktijk/algemene vorming wordt zoveel mogelijk ingespeeld op vragen vanuit de werkvloer. 

Er wordt vooral extra aandacht besteed aan goede attitudes zoals een positieve leer- en werkhouding, tempo, stiptheid… 

Het werken bij het bedrijf is onbezoldigd.

Wanneer ze op het einde van het schooljaar minstens 1200 uren gepresteerd hebben (werk/school) en hun resultaten voldoende zijn om te slagen, krijgen ze een getuigschrift van de alternerende beroepsopleiding. 

Vanuit het ESF ontvangen ze nog een aanmoedigingspremie van 500 €.


Wanneer leerlingen zich inschrijven voor ABO zijn ze ook ingeschreven bij de VDAB. 

Dit wil zeggen dat hun beroepsinschakelingstijd (wachttijd) begint te lopen tijdens de opleiding. De leerlingen behouden de kinderbijslag tot het einde van de beroepsinschakelingstijd (eind juli). 

Daarna hebben ze recht op een uitkering, als er geen aanwerving gebeurt door het bedrijf.


Het bedrijf wordt door de leerling zelf, in samenspraak met de ABO-coördinator, gekozen. 

De ABO-coördinator verzorgt de communicatie tussen de werkvloer, school en leerling en zorgt ervoor dat alle administratie met medewerking van alle betrokken partijen in goede banen wordt geleid.


We merkten de afgelopen jaren dat de nuttige werkervaring en arbeidsattitudes die de leerlingen tijdens het ABO-jaar verwerven, de kansen op tewerkstelling tot wel 60% verhogen.